Image
kompleksowa budowa hal magazynowo - przemysłowych

Etapy, które następują po sobie w procesie budowy obejmują:

 • kompleksową analizę warunków zewnętrznych - lokalizacji oraz warunków geotechnicznych;
 • wstępną charakterystykę warunków wewnętrznych - czyli specyfiki logistycznych procesów, które będą mieć miejsce na terenie tworzonego obiektu;
 • skompletowanie danych, spełnienie formalności (takich jak pozwolenie na budowę), „dopięcie” projektu budowlanego;
 • rozpoczęcie realizacji - od podstaw konstrukcji, aż po prace wykończeniowe;
 • zwieńczenie projektu poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie;
Image

Uzyskujemy:

 • warunki zabudowy,
 • wypisy z miejscowego planu zagospodarowania , w przypadku, gdy działka jest nim objęta,
 • mapy do celów projektowych,
 • warunki techniczne dostawy mediów,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzje o pozwoleniu na użytkowanie